Ce este medierea?

Medierea este un procedeu modern şi sigur pentru rezolvarea conflictelor civile, comerciale, familiale.

Medierea conflictelor se desfăşoară pe cale amiabilă în condiţii de neutralitate şi imparţialitate, cu liberul consimtământ al părţilor.

Costurile sunt reduse considerabil faţă de orice altă modalitate de soluţionare a conflictelor, sub beneficiul unei discreţii totale, nimic nu poate fi public şi nici un document nu este văzut de terţi.

Sprijinim instanţele, nu le concurăm, dar reducem timpul de lucru şi dăm părţilor posibilitatea să-şi rezolve interesele.

În cazul medierii nici o parte nu este nemulţumită iar pentru satisfacerea intereselor se caută alternative viabile, nu suntem presaţi de timp în condiţiile unor cheltuieli tot mai reduse.

Avantajele persoanelor care aleg alternativa medierii în loc să meargă la instanţele judecătoreşti sunt:

- costuri considerabil mai mici;

- timp scurt de soluţionarea conflictelor cu un program la dispoziţia părţilor;

- flexibilitatea procedurii de mediere;

- participarea directă şi nemijlocită a părţilor la mediere cu sau fără sprijinul avocaţilor;

- confidenţialitate totală;

- păstrarea sau refacerea bunelor relaţii dintre părţi;

- procedura fiind privată poate fi modificată la cererea părţilor;

- succesul medierii este garantat, iar părţile pe deplin satisfăcute.

Domeniile supuse medierii sunt:

- litigii de muncă;

- litigii în materie civilă;

- litigii comerciale;

- litigii de familie;

- litigii locative;

- litigii în materie de contencios administrativ;

- litigii contractuale ori referitoare la acordarea garanţiilor;

- litigii privind protecţia consumatorilor;

Etapele medierii şi costurile aferente sunt :

a) etapa de informare reprezintă procesul de mediere unde mediatorul prezintă părţilor procedura de lucru, avantajele şi dezavantajele medierii. În urma acestei activităţi gratuite se întocmeşte un proces verbal ce va fi prezentat instanţei pentru a demonstra epuizarea etapei preliminarii. În această etapă se vor achita doar costurile aferente biroticii folosite de către mediator, care în general ating un cuantum de 50 lei, procesul verbal care va fi eliberat de mediator, fiind gratuit în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 192/2006.

b) etapa prealabilă procedurii de mediere în care se întocmeşte dosarul cauzei, se redactează şi expediază invitaţiile către părţi, se stabilesc datele referitoare la şedinţele de mediere, se solicită documentele necesare activităţii viitoare, se întocmeşte graficul şedinţelor de mediere, se semnează informarea cu privire la asistență, se semnează cererea de solicitare a serviciului de mediere. Pentru etapa prealabilă se  achită suma de 150 RON (atât pentru conflictele între persoane fizice cât şi persoane juridice);

c) etapa deschiderii procedurii de mediere în care părţile declară acceptarea ori respingerea procedurii se fixează condiţiile, se negociază onorariul, se stabilesc pretenţiile părţilor, se face schimbul de informaţii între părţi şi mediator. Etapa deschiderii procedurii se întocmeşte un proces-verbal semnat de toate părţile şi este gratuit;

d) etapa medierii propriu-zise care se desfăşoară în una sau mai multe şedinţe comune, ori separate, cu participarea părţilor, reprezentanţilor acestora ori specialiştilor ceruţi de părţi. În această etapă se solicită instituţiilor abilitate şi specialiştilor documentele necesare soluţionării cauzei, se apelează la specialişti/sau experţi pentru lămurirea sub toate aspectele a situaţiei supuse medierii. În această etapă se întocmeşte un document final denumit acord de mediere care reprezintă voinţa finală părţilor liber exprimată, consemnându-se clar şi detaliat condiţiile înţelegerii, obligaţiile asumate, declaraţiile părţilor, termenele de punere în aplicare şi angajamentele privind activităţile următoare.

Acordul de mediere are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi după caz la voinţa părţilor poate fi supus verificării şi autentifiării unui notar public ori încuviinţării instanţei de judecată competente în condiţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 192/2006, care stipulează că instanţa va pronunţa la cererea părţilor o hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. Documentul întocmit de mediator şi însoţit de hotărârea instanţei de judecată este investit cu titlu executoriu. În acordul de mediere se va preciza la cererea părţilor modalitatea de recuperare a taxei judiciare de timbru încasată anterior de instanţa, dacă părţile deja au intentat acţiune judecătorească, si daca medierea se cere în instanta la prima zi de infatisare . Onorariul mediatorului va fi negociat cu partile aflate in conflict in functie de speta.

De precizat faptul că, onorariul se negociază şi se fixează în funcţie de complexitatea litigiului, natura lui şi numărul de participanţi la mediere, perioada de lucru, activităţile desfăşurate şi miza litigiului. Onorariul mediatorului se suportă de regula de părţile participante în mod egal, cu excepţia cazurilor când s-a convenit altfel, se încasează la prima şedinţă de mediere sau defalcat la fiecare şedinţă, conform prevederilor contractului de mediere. Sumele încasate în etapele consumate nu se returnează chiar dacă medierea intră în impas şi eşuează la un anumit moment.

Tina Paraschiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>